Last van wanbetalers?

De uitdaging voor benadeelde bedrijven is om wanbetalers – ondanks hun goede en vaak creatieve smoezen – toch te laten betalen. Wanbetalers verzinnen de meest uiteenlopende smoezen om hun rekening (nog) niet te hoeven betalen. De meeste wanbetalers (72 procent) zijn 20 to 50 jaar oud. Door de wereldwijde recessie en het toenemende aantal wanbetalers krijgen bedrijven het steeds moeilijker om hun betalingsverplichtingen naar leveranciers toe na te komen, maar in sommige gevallen maakt het rimpeleffect het deze leveranciers ook moeilijker aan hun eigen schuldeisers en leveranciers tegemoet te komen.

 

Te laat betalen van facturen komt ook voor zonder dat daarbij opzet in het spel is. Wanneer het betalen van een zakelijke factuur door een slechte administratie uitblijft is dat verwijtbaar en kan van wanbetaling gesproken worden: van een professionele organisatie mag verwacht worden dat de betaling van facturen op orde is. Als betalingsachterstanden ontstaan door betalingsonmacht wordt het soms al lastiger om te spreken over wanbetaling. Ondanks de wettelijke vastgestelde termijn van 30 dagen, zult u herkennen dat er altijd een aantal debiteuren zijn die er een sport van maken om zo laat mogelijk te betalen. Met het juridische incassobureau kunt u op een makkelijke manier uw onkosten terug krijgen aangezien de wanbetaler de rekening gaat betalen.

Een incassobureau inschakelen?

Als de klant na een betalingsherinnering en een aanmaning nog steeds de factuur niet heeft betaalt, dan kan je de incasso (vordering) uit handen geven aan een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of advocaat. Wanneer de schuldeiser zelf de verplichte aanmaning (14-dagen-brief) heeft verstuurd met daarin de aankondiging van de hoogte van de incassokosten en de vordering wordt vervolgens uit handen gegeven aan een incassobureau of deurwaarder, dan mag de BTW pas berekend worden wanneer eerst de verplichte aanmaning (14-dagen-brief) met een aankondiging van de BTW-verhoging verstuurd is, indien niet binnen 14 dagen wordt betaald. Dit zijn de kosten die bovenop uw openstaande factuur komen.: De incassokosten worden doorberekend aan uw debiteur, wat dus betekent dat uw klant uiteindelijk betaald voor de kosten die u maakt voor het inschakelen van een incassobureau. U staat in uw frustraties en woede om de onbetaalde factuur misschien niet meer open voor argumenten van uw debiteur.

 

In geval van fraude is de eerste stap aangifte bij de politie In gevallen waarvoor dit niet geldt, kan er afhankelijk van de aard van de vordering en de debiteur een incassobureau , gerechtsdeurwaarder of advocaat worden ingeschakeld. De incassokosten worden betaald door de debiteur en een incassobureau werkt vaak met een no cure no pay incasso. Met andere woorden: de wanbetaler heeft nu een schuld aan het incassobureau, niet meer aan u.

Wat is het verschil tussen een incassobureau en een deurwaarder?

Het verschil tussen een incassobureau en een deurwaarderskantoor is gelegen in het feit dat een incassobureau niet bevoegd is om een debiteur te dagvaarden of een vonnis ten uitvoer te leggen door beslag. Een incassobureau kan bijvoorbeeld geen dagvaarding uitbrengen (de deurwaarder kan dat wel) en geen beslag leggen (de deurwaarder kan dat wel. U stelt uw klant in gebreke door een herinnering te sturen waarbij u vermeldt dat u betaling wenst binnen 14 dagen, hier vermeldt u de hoogte van de incassokosten in.

 

Alle werkzaamheden voor het vonnis van de rechter, worden zowel door de deurwaarder als het incassobureau gedaan, denk daarbij aan het sturen van aanmaningen of het sommeren van de schuldenaar om het openstaande bedrag te betalen. Met het vonnis kan de schuldeiser via een deurwaarder maatregelen nemen die u dwingen de vordering te betalen door bijvoorbeeld beslag te leggen op uw eigendommen.

 

Als je een goed incassobureau hebt dan krijg je het volledige openstaande bedrag betaald en de rente, het incassobureau berekent haar eigen kosten los door aan de klant. Een gerechtsdeurwaarder in de volksmond vaak deurwaarder genoemd is een door een rechtbank beëdigd persoon die in grote lijnen de volgende uitvoerende werkzaamheden ten behoeve van een goede procesverloop en executie van vonnissen mag verrichten; Het betekenen van de diverse schriftelijke stukken, zoals bijvoorbeeld dagvaardingen en vonnissen verder mag hij beslagen leggen en vonnissen executeren. Als u niet handelt zoals de rechter heeft beslist, kortom tot betaling overgaat, dan mag de deurwaarder beslag leggen op bijvoorbeeld uw loon, de bankrekeningen, roerende en onroerende zaken.

Laat uw invordering uit handen geven

Na het, ondanks verzending van als regel drie betalingsherinneringen, onbetaald blijven van de vorderingen worden deze uit handen gegeven aan een door de invorderingsambtenaar aangewezen incassobureau, waar het gehele gerechtelijke invorderingstraject in behandeling wordt genomen.

De invorderingsambtenaar geeft vanuit de functiespecifieke taken opdracht aan het incassobureau om in geval van het onbetaald blijven van facturen de behandeling van het dossier over te nemen en via het gerechtelijke traject de debiteur tot betaling te dwingen. Bij buitengerechtelijke invordering is kaarthouder, naast de hoofdsom en vertragingsrente, incassokosten verschuldigd tot een bedrag van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00. De schuldeiser heeft eerst zelf al een eigen incassotraject met eigen incassokosten in gang gezet en vervolgens wordt de verdere invordering uitbesteed aan een incassobureau.

 

Nadien de vordering 15 dagen na de vervaldatum van de 3e betalingsherinnering nog steeds niet voldaan is, wordt de vordering door de invorderingsambtenaar ter verdere inning uit handen gegeven aan het incassobureau. De invorderingsambtenaar geeft vanuit de functiespecifieke taken opdracht aan het incassobureau om in geval van het onbetaald blijven van nota’s de behandeling van het dossier over te nemen en via het gerechtelijke traject de debiteur tot betaling te dwingen.

 

Benieuwd naar de mogelijkheden? Op Cobaltincasso.be vind je meer informatie over het uit handen geven van jouw incasso.